Sladder og sludder om NA 

Sæmund Fiskvik, styreleder i NORA                                                                                                                       3. Juni 2021.

Sladder og sludder om NA

– Feilinformasjon om NA fra manager Viggo Lund

I mail fra en «reformgruppe i NA» – kalt RINA – ble det tirsdag (01.06.2021) fremsatt grove beskyldninger mot ledelsen i NA. Noen slik gruppe fins ikke i NA, og NA-styret får svare for seg selv. Men ettersom NORA har vurdert nærmere samarbeid med NA (som det neppe blir noe av), føler NORA-styret behov for å gi følgende info til sine medlemmer.

1. Påstand: At det er mangelfull informasjon og hemmelighold i NA om regnskapstall.

Faktum: Alle NAs regnskaper er behørig lagt fram på generalforsamlinger, og alle regnskaper ligger dessuten åpent tilgjengelig for alle på NAs hjemmesider.

 2.Påstand: At det ikke kan være sant at NA er blitt holdt ansvarlig for forrige leders (Knut Aafløy) manglende innbetaling av skatt og arbeidsgiverqvgift

Faktum: Skattemyndighetene mener naturligvis at det er NA som skylder dem arbeidsgiveravgift, selv om det var Aafløy som hadde ansvar for å betale den inn. NAhar derfor senere år anvendt betydelige midler for å nedbetale denne gjelda.

3.Påstand: Manglende åpenhet om disponeringen av tildelte offentlige vederlagsmidler og prosjekt-/ organisasjonsstøtte for 2017 – 2019 fra henholdsvis Gramo og Norwaco

Faktum: Disse midlene er regnskapsført som egne inntektsposter i de nevnte regnskapene. NA har ennå ikke foretatt avregning til medlemmene.

4.Påstand: At « . . det samme gjelder utbetaling av over 380.000 for husleie i 2018»

Faktum: Denne posten er redegjort for i detalj på begge de siste generalforsamlingene. Det er dokumentert at midlene står på NA konto, og ikke er oppbrukt.

5.Påstand: At noen får dekket årsavgiften av NA – andre må betale

Faktum: Alle NA-medlemmer får dekket kontingenten via motregning mot (fremtidig) vederlagsutbetaling. Ingen må betale. Dette er samme system som NORA praktiserer.

6.Påstand: At 9 i NAs vedtekter ble i 2017 endret . . . uten at de formelle krav ble ivaretatt.

Faktum: Dette skjedde jo før Brendeland & co tok styring i NA. Faktisk var det Viggo Lunds alliansepartner Øyvind Myhrvold som stod for denne vedtektsendringen. Bestemmelsen erhøyst diskuterbar, men den er lovlig vedtatt, og NAs generalforsamlinger må naturligvis avholdes i tråd med gjeldende vedtekter.

7.Påstand: At et NA-regnskap “i strid med loven” ble sendt inn til Brønnøysundregistrene før det var vedtatt av

Faktum: NA er en liten forening som ikke har lovpålagt plikt til å sende regnskap til Brønnøysund.

Facebook-kommentarer