Støtteerklæring fra Sæmund Fiskvik

Sæmund Fiskvik, styreleder i NORA © 2021 Olav Erik Johansen

Vi i NA setter alltid pris på gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer, men når bransjefolk  skriver  at de er positive og støtter oss, så blir vi stolte og ydmyke. At utenforstående nøkternt bekrefter hva NA står for betyr at vi har gehør for hva vi gjør.

NA’s rettesnor er å drive godt arbeide for våre medlemmer,  og å gjøre det på en transparent måte.

Vi  deler derfor et utdrag av ett av mange brev som vi mottar i løpet av et år.  (Sæmund Fiskviks  erklæring ble i sin helhet formidlet til NORAs medlemmer ifjor i et medlemsskriv før deres generalforsamling i 2021).

 

3. Juni 2021.

Ettersom NORA har vurdert nærmere samarbeid med NA (som det neppe blir noe av), føler NORA-styret behov for å gi følgende info til sine medlemmer.

1. Påstand: At det er mangelfull informasjon og hemmelighold i NA om regnskapstall.

Faktum: Alle NAs regnskaper er behørig lagt fram på generalforsamlinger, og alle regnskaper ligger dessuten åpent tilgjengelig for alle på NAs hjemmesider.

 2.Påstand: At det ikke kan være sant at NA er blitt holdt ansvarlig for forrige leders (Knut Aafløy) manglende innbetaling av skatt og arbeidsgiverqvgift

Faktum: Skattemyndighetene mener naturligvis at det er NA som skylder dem arbeidsgiveravgift, selv om det var Aafløy som hadde ansvar for å betale den inn. NAhar derfor senere år anvendt betydelige midler for å nedbetale denne gjelda.

3.Påstand: Manglende åpenhet om disponeringen av tildelte offentlige vederlagsmidler og prosjekt-/ organisasjonsstøtte for 2017 – 2019 fra henholdsvis Gramo og Norwaco

Faktum: Disse midlene er regnskapsført som egne inntektsposter i de nevnte regnskapene. NA har ennå ikke foretatt avregning til medlemmene.

4.Påstand: At « . . det samme gjelder utbetaling av over 380.000 for husleie i 2018»

Faktum: Denne posten er redegjort for i detalj på begge de siste generalforsamlingene. Det er dokumentert at midlene står på NA konto, og ikke er oppbrukt.

5.Påstand: At noen får dekket årsavgiften av NA – andre må betale

Faktum: Alle NA-medlemmer får dekket kontingenten via motregning mot (fremtidig) vederlagsutbetaling. Ingen må betale. Dette er samme system som NORA praktiserer.

6.Påstand: At 9 i NAs vedtekter ble i 2017 endret . . . uten at de formelle krav ble ivaretatt.

Faktum: Dette skjedde jo før Brendeland & co tok styring i NA. Faktisk var det Viggo Lunds alliansepartner Øyvind Myhrvold som stod for denne vedtektsendringen. Bestemmelsen erhøyst diskuterbar, men den er lovlig vedtatt, og NAs generalforsamlinger må naturligvis avholdes i tråd med gjeldende vedtekter.

7.Påstand: At et NA-regnskap “i strid med loven” ble sendt inn til Brønnøysundregistrene før det var vedtatt av

Faktum: NA er en liten forening som ikke har lovpålagt plikt til å sende regnskap til Brønnøysund.

Facebook-kommentarer