Nytt styre i Norsk Artistforbund

Fra venstre: Atle Bakken, Liv Bakke Kvinlog,  Rune Lem, Mikal Bøckman, Reidar Brendeland og Dagfinn Lie

Norsk Artistforbund (NA) har vært i sterk medvind de siste 2 årene, selv om avisoppslag fra Dagens Næringsliv for halvannet år siden skapte oppstyr over en tidligere styreleder/daglig leder, som pga. forsømmelse ble ekskludert og politianmeldt i 2017.
Forbundets nye og positive resultater, som var lagt frem under generalforsamlingen 28. oktober av styreleder Reidar Brendeland, hadde under hans ledelse for året som var gått gitt en kraftig voksende medlemsmasse, nye og individuelle medlemstiltak, styrket og voksende økonomi, inkl. sletting av 2.3 millioner i skatt og gjeld etter forrige styre, økende inntekter og stabilitet.

Resultatene og tallene fra nettstedet www.proff.no løy heller ikke; denne foreningen gror og står støtt.

(Se rapporten her

https://www.proff.no/selskap/norsk-artistforbund/oslo/underholdning-og-arrangørtjenester/IG93L9207QQ/ ) 

Første og konstituerende styremøte ble derfor holdt med stor optimisme på Live Nation i Oslo, torsdag 4. november. 
Ekstra gledelig var det at Live Nation -leder, bransjeveteran og nestor Rune Lem hadde vist initiativ til å gå inn i styret som varamedlem.  
Etter godkjenning av diverse formaliteter og saker kom styreleder Brendeland med forslag til styresammensetning av 2019-2020, som ble enstemmig vedtatt.
Styret ble som følger:

Reidar Brendeland styreleder

Atle Bakken nestleder

Liv Bakke Kvinlog sekretær

Mikal Bøckman  styremedlem           

Dagfinn Lie styremedlem

Simon Moholt  varamedlem

Rune Lem        varamedlem

Status i Norsk Artistforbund


Det er en rekke oppgaver, både å planlegge og arbeide med, for 2019 styret, spesielt mht. medlems-aktiviteter og -tilbud. (NA har i året som har gått bla. gjennomført  skreddersydde program og hjelp for enkeltmedlemmet via 24/7 telefon- og Messenger -vakt, musikk- og studio-opplæring, “NA Recorders” -gratis innspillingsstudio, ‘Gigsearch’ hjelpen, til åpne og månedlige fellestarrangenter sammen med NPS Media og vår samarbeidspartner NORA.) 

Selv om styret nå er mer ‘komprimert’ enn det tidligere styret av 2018, (5 styremedlemmer mot tidligere 7) så vil det tilkomne ‘mannskapet’, Liv Bakke Kvinlog, Dagfinn Lie og Rune Lem tilføre stor og vidtdekkende spisskompetanse, med erfaring og kontaktflate som vil styrke både styrets arbeid og, ikke minst, medlemmenes muligheter og fordeler. 

2 andre ‘music biz staples’, Lars Martin Myhre og Sæmund Fiskvik har også sagt ja til å overhale vedtektene, og NA vil følge opp dette og andre viktige formelle rammer rundt NA.  Norsk Artistforbunds tilbud overfor medlemmene; de eksisterende og de nye, er, og vil nå bli ytterligere enestående i sitt slag, dvs. for de som er profesjonelle, vil bli profesjonelle og har den samme profesjonelle holdningen og målet, samt de som har vært profesjonelle og har eksakt samme innstilling og behov.

Det nye styret i Norsk Artistforbund ser nå frem til å ta fatt på et voksende hav av viktige oppgaver på medlemmenes vegne.  (Hør forøvrig opptaket av NA’s generalforsamling 2019 her:

NA Generalforsamling 31.10.2019 – AUDIO

Facebook-kommentarer