NA utbetalinger til våre medlemmer

Under i midten: Martin Grøndahl, NA’s medarbeider og tidligere Gramo-direktør.

Norsk Artistforbund startet allerede i slutten av 2021 utbetaling av opphavsrettslige midler. Det er midler som skal utbetales til opphavere som kvalifiserer til dette. Gramo står for den praktiske jobben. De har gode rutiner, personell, data og verktøy for å få dette til. Norsk Artistforbund er en forening som  henter frem penger til fordeling. Vi håper at du er et av våre medlemmer som nyter godt av vår innsats og i fremtiden kan motta utbetaling fra Gramo.

Norsk Artistforbund arbeider kontinuerlig for at du som medlem skal få en bedre økonomisk hverdag. Vi skal ikke legge skjul på at dette arbeidet har vært og er komplisert og langdrygt. Vi har derfor engasjert Martin Grøndahl som ekstern konsulent. Han har en unik innsikt og erfaring etter over 20 år som Gramo direktør. Hans innsats og arbeid har allerede gitt oss gode resultater.

Norsk Artistforbund ønsker å ha ett tettest mulig samarbeid med Norwaco, Gramo, Gramart og Creo for å sørge for at avtaler inngås og følges. Vi har funnet gode og transparente løsninger og rutiner for håndtering av opphavsrettslige midler slik at du som medlem kan følge med på hva den enkelte organisasjon foretar seg.  Det finnes dessverre rutiner og fordelingsregler som forsinker og hindrer oss i å få tildelt og utbetalt rettmessige andeler i det tempo som du og vi ønsker. Vi jobber kontinuerlig med saken.

Pandemien har gjort det ekstra vanskelig for dem som lever av musikken sin. Norsk Artistforbund ønsker å få til gode resultater som vises for våre medlemmer. Jobben med å skaffe frem opphavsrettslige midler er nok litt mindre synlig enn å skaffe rabatter på gitarer, gratis kolli med SAS og psykologtjenester. Det er viktig nok, men det er jobben for å få fatt i dine opphavsrettslige midler som er grunnlaget for å få til skikkelige medlemsgoder.

Skulle du ha noen spørsmål om dette ta kontakt med oss.

Facebook-kommentarer