NA utbetalinger til våre medlemmer

Under i midten: Martin Grøndahl, NA’s medarbeider og konsulent

Martin Grøndahl (bildet) har med flott og nitidig arbeide klart å få innhentet friske opphavsrettlige midler fra Norwaco. Disse midler blir utbetalt fra NA til de av våre medlemmer som kvalifiserer og har krav på det. Gramo står for den praktiske jobben. De har gode rutiner, personell, data og verktøy for å få dette til på en riktig måte. Vi takker Martin Grøndahl for godt utført jobb.

NA er en forening som  henter frem penger til fordeling. Vi håper at du er et av våre medlemmer som nyter godt av vår innsats. Vi arbeider kontinuerlig for at du som medlem skal få en bedre økonomisk hverdag. Vi skal ikke legge skjul på at dette arbeidet har vært og er komplisert og langdrygt.  Martin har vært på saken kontinuerlig.  Han har en unik innsikt og erfaring etter over 20 år som Gramo direktør. Hans innsats og arbeid har allerede gitt oss gode resultater.

Norsk Artistforbund ønsker å ha ett tettest mulig samarbeid med Norwaco, Gramo, Gramart og Creo for å sørge for at avtaler inngås og følges. Vi har funnet gode og transparente løsninger og rutiner for håndtering av opphavsrettslige midler slik at du som medlem kan følge med på hva den enkelte organisasjon foretar seg.

Jobben med å skaffe frem opphavsrettslige midler er nok litt mindre synlig enn å skaffe rabatter på gitarer, gratis kolli med SAS og psykologtjenester. Det er viktig nok, men det er jobben for å få fatt i dine opphavsrettslige midler som er grunnlaget for å få til skikkelige medlemsgoder.

Skulle du ha noen spørsmål om dette ta kontakt med oss.

Facebook-kommentarer