Om oss Norsk Artistforbund

Velkommen til Norsk Artistforbund!

Norsk Artistforbund (NA) er en interesseorganisasjon som ble startet høsten 2000 for å øke trykket mot sjangerdiskrimineringen som pop- og rocksjangrene i en mannsalder hadde vært offer for.

Hovedmålet var firedelt:

  1. skape en egen, god organisasjon for populærartistene og deres sjangre
  2. oppheve sjangerkategoriene på verk i TONO
  3. oppnå styreplass for pop- og rockutøverne i de viktigste fondene
  4. skape et godt og uformelt forum for norske pop- og rockartister

Forbundet ble opprettet den 11. september 2000 av et knippe av landets fremste populærartister, blant dem Bjørn Eidsvåg, Jørn Hoel, Aslag Haugen og Reidar Brendeland.

Siden da har NA blitt en av GRAMOs og Norwacos medlemsorganisasjoner, hvor vi  fordeler midler til artistene etter gjeldene avtaler. NA har også fått innpass i Fond for utøvende kunstnere (FFUK) og Fond for lyd og bilde (FLB) samt har blitt fast høringsinstans i kulturpolitiske saker.

Norsk Artistforbund er landsomfattende, men har kontor på Gardermoen ved Oslo Lufthavn. Kursene holdes fra nord til sør, ofte i samarbeide med andre organisasjoner og regionale kompetansesentre.

Les mer om årets styre her.