Midlertidige nettsider. Nye sider under arbeid

Norsk Artistforbund driver for tiden med stor opprydding, omorgansiering og oppdatering av medlemslister. Det skal inn nye rutiner for bank og regnskap. Kort sagt så blir det vasket og ryddet i alle kriker og kroker. Norsk Artistforbund er nødvendig for deg som er profesjonell. Det er også nødvendig og viktig for den som ønsker å leve av musikken. Nye websider kommer snart.

Av: Reidar Brendeland

Facebook-kommentarer