God Sommer fra Norsk Artistforbund!

Bygdø Sjøbad © Anna Gurowska

Juli er her. Og det ser ser allerede ut til å bli en flott sommer. Noe som betyr en travel periode for mange av oss. Vi i NA tar ikke sommeferie. For de som skulle trenge råd og hjelp er det bare å ta kontakt. Vi er tilgjengelig 24/7 hele uken.

Trond Braaten

Vi er i en heldig posisjon i NA nå, hvor alle i styret bidrar på hvert sitt felt – også flere. På positivt vis. “We are in a good place”, og det ønsker vi å bygge videre på i tida som kommer. Det kan det komme mye godt ut av.

Vi vet at det finnes mye positiv kraft i norske artister – vi vil ha dere alle sammen med på veien videre. Ikke minst gjelder det våre kvinnelige artister. Det er mange svært dyktige kvinnelige artister i Norge i dag, og skal vi få vektlagt både rettigheter og grunnleggende likestilling hele veien inn, vil og må vi helt klart se mange av dere som aktive elementer i NA.

Det arbeidet NA er en del av blir ikke noe mindre viktig i tida som kommer, om noe, så vil alt som har med innkreving av vederlag bli mer utfordrende. Det er fortsatt mye  som spiser av det som burde tilfalle artistene. Vi må være våkne, og på ballen hele tida, skal vi være i stand til å sikre dette. Det vil vi jo.

Skal NA bli ennå mer representative så må vi fortsette  å skape litt mer bredde i driften av organisasjonen. Det er viktig, om man skal ha den minste mulighet til å fungere på best mulig vis. Det  er et trist faktum at det fortsatt er en solid overvekt av menn som jobber i denne bransjen. Også når det kommer til styret i NA. Det jobber vi med.  Skal man få en bedre vekt når det gjelder alt dette, må vi få flere kvinner i aktivitet -med NA.

Vi vet at dere finnes der ute, og vi vet også at dere er utmerkede – hvis ikke de beste til å representere.

Bygdø Sjøbad © Anna Gurowska

Etter en periode med Ida Maria (Børli Sivertsen fra Nesna) har vi nå med Rosemary Buck (California/Hawai) i styret som nestleder, og hun er  ‘an extraordinary Afro-Polynesian-American woman’,  en erfaren, kraftfull ressurs.

Vi kommer til å bringe inn en del saker i nyhetsbrevene som vil adressere dette på ulike måter – med håp om at vi kan være med på å inspirere til innsats.

Alt i et forsøk på å gjøre NA både bedre og langt viktigere. Til fordel for medlemmene – og musikk-Norge.

Ha en inspirerende, kreativ og God sommer!

Trond Braaten.

Styreleder, NA.

Les mer fra nyhetsbrevet her

Facebook-kommentarer