What’s wrong with this picture?


* Klikk på bildet for å se det større.

Hvis man studerer stillingsannonser i musikkbransjen og sammenligner Norge med Storbritannia, finner man dette.

Vi ser her at stillingsannonser som har med promotion, publishing adminstrasjon, management, turnering, royalty, eksport mm (dvs. infrastruktur) 
så og si er uteblevne i Norge sammenlignet med UK og f.eks. Sverige.

Istedet er det annonser fra tradisjonell akademia- og den kommunale kultursektoren som gjelder.
(Slik det også var i Norge i 1981)
Men altså svært få spor av “Biz” siden slik som i UK.

Norsk Artistforbund mener at denne observasjonen og faktum er verdt å bringe opp og diskutere nærmere, også sett i forhold til partienes (evt.) satsing på kultur og Music-Biz i disse valgdager.

Skulle ikke noe ta over etter oljen?
Hvor er da tilretteleggelsen/forberedelsene til slikt?
(Er f.eks. Kulturrådets nye lotteri på managementsiden = 17.4 mil. kr. nok til å opprette/lønne tilsvarende stillinger og infrastruktur som i Storbritannia og Sverige. Eller er et en start? )

Facebook-kommentarer