Velkommen til våre nye hjemmesider


NORSK ARTISTFORBUND RYDDER OG OMORGANISERER

Publisert av Reidar Brendeland den 29.03.17. Oppdatert 15.11.17.

Kjære medlemmer, kollegaer, musikkvenner og tidligere medlemmer

I Generalforsamling 11.12.2016 ble det konstituert nytt utvidet styre i Norsk Artistforbund. Det nye styret har nå 7 medlemmer. Det gamle hadde 4. Alle styremedlemmer har varamedlemmer.

Norsk Artistforbund driver for tiden med en omfattende fornyelse, omstrukturering og omorganisering. Vi rydder i alle kriker og kroker. Alle hybelkaniner blir sugd opp og gamle tepper bankes. Nå skal gitarhalsen rigges og rettes. Nå skal strenger skiftes. Nå skal ProTools, Ableton, annen programvare og lydbibliotek oppdateres før stemmene renskes og vi skrur opp volumet. Vi håper at dere hjelper oss og bærer over med oss i denne perioden. Hjelp oss gjerne med å få på plass nye medlemmer. For å bli medlem.

Både det nye styret, samt en rekke fremtredene medlemmer har i årevis påpekt manglende informasjon om regnskaper, protokoller, medlemskontakt og en helhetlig politikk for å fronte medlemmenes interesser. Vi må dessverre meddele at det nye styret overtok et forbund som sårt trengte opprydding, både økonomisk og administrativt. Norsk Artistforbunds forhold til tidligere daglig ledelse er derfor avsluttet. To tidligere styremedlemmer er fortsatt med for å opprettholde kontinuitet. Vi er langt fra ferdige med denne oppryddingen.

Men Aldri før har kulturbyråkratiet vært et større pengesluk uten ansvar. Aldri før har musikere og artister vært fattigere. Hvem er det som ikke gjør jobben sin? Det har vi tenkt å finne ut av og gjøre noe med.

Det vi har oppdaget så langt er en ORG. bransje i forfall og stagnasjon hvor man kun ser ‘kosmetiske’ resultater fra de enorme utgiftene. Og det er kun toppen av isberget.
Visst trenger vi et forbund som ikke har egeninteresser for de få, ikke sover i timen, ikke dekker seg bak ‘fint’ språk, titler & fasader men tør å stå opp og si ifra for det enkelte medlem.

Norsk Artistforbund har nå tatt fatt på en helt ny sti med både profesjonelt- og dugnads-arbeide for en rekke kjernesaker som aktivt vil styrke Landeveismusikeren, DJ ‘en, Hiphop artisten, Event-musikeren, Produsenten, Innvandrer-artisten, Spotify-rytteren, Tekstforfatteren, Komponisten, Visesangeren, Coltrane-entusiasten, Country-idealisten, Russelåt-skaperen, Dansebandet og mange mange andre. Vi vil ta ansvar slik at nye fremadstormende talenter kan bli selvstendige og suksessfulle. Og ikke minst ivareta interessene til alle de dyktige medlemmer som allerede har funnet en plass i den profesjonelle bransjen. I en digitalisert verden med for lave inntekter er det på tide å tenke annerledes. Inntektene må opp, Jobbene må skaffes, støttepenger og vederlag må fordeles mer rettferdig og ansvarlig. Og vi vil ta ansvar. Vi vil bli særdeles synlige og tilgjengelige. Vi hever oss ikke over gateplanet!

Vi skal sørge for at våre tildelte midler brukes riktig. Våre medlemmer skal lett kunne følge med på hva det brukes penger til og på. All informasjon legges nå inn i et helhetlig web basert styringsprogram for å bedre, styrke og sikre alle sider ved driften. Norsk Artistforbund skal lage nye gode rutiner for medlemshåndtering og “vaske” våre medlemslister slik at de er oppdaterte til enhver tid. Vi har hatt en omfattende oppdatering til et helt nytt web basert medlemsregister. Det nye styret har allerede jobbet flere måneder med hard dugnadsinnsats uten godtgjørelser. Vi har engasjert Aconte Regnskap AS slik at årlige regnskaper kan fremlegges og pengebruken bli kontrollert og revidert. Vi har også laget ny hjemmeside som gir mange gode muligheter for å gi informasjon. Ikke minst nærhet til å kommunisere med medlemmene.

Vi ser likevel det overnevnte kun som et bakteppe til det vi ønsker å gjøre i tiden som kommer for våre medlemmer vs. musikkbransjen i Norge og internasjonalt. Musikkbransjen står nå etter sterke prognoser foran 10 år med sterk vekst. Det er derfor mange muligheter og verdier som kan tilføres hver enkelt av oss. Men det avhenger også at noen gjør den svært viktige jobben, være seg streaming, rettigheter, kontrakter, livemarked m.m. i en bransje som opplever omfattende og uoversiktlige endringer. Vi har gode samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt. Vi har mange medlemmer med solid erfaring som kan være med å løfte våre saker. Her vil NA utgjøre en merkbar forskjell. Vi er allerede i gang med denne prosessen med stort initiativ og gode idéer, bl.a. med vårt forslag om å dele Gramo i 2 med egen, juridisk selvbestemmende utøverseksjon.

Nå trenger vi din støtte via ditt medlemskap og ber om at du også sprer budskapet om Norsk Artistforbund til dine kollegaer.

Med hilsen

Reidar Brendeland (Medlem nr. 4)

Styreleder

Kilder:
1) https://www.norskartistforbund.no/styreoversikt/
2) https://www.norskartistforbund.no/2017/04/26/musikkbransjen-mot-10-arig-vekstperiode/
3) https://www.billboard.com/articles/business/7949040/music-industry-will-hit-41-billion-by-2030-according-to-new-goldman-sachs

Facebook-kommentarer