Futen får ikke momspenger – ennå

Innkrevingsorganene Tono, Gramo og Norwaco har allerede leid inn advokater med ekspertise innen skatter og avgifter, da det selvsagt er stor og skuffelse og skepsis til skattedirektoratets bestemmelse om å putte moms på bruk av musikk. (Noe som ogå kan åpne muligheten for å finne andre steder å lage avgifter på). Dette var jo på toppen ‘skikkelig god timing’ av futen. -for hvem har lyst på ennå mer statlige avgifter i katastrofetider, inkludert norske artister og musikere?

Men Coronaen kan muligens ha hjulpet situasjonen for opphav- og rettighetshavere, da det nå gir mer tid til forhandling.

Nå snur nemlig skattedirektoratet i sin planlagte grafsing etter tiår uten merverdiavgift på musikk. (Var det noen som sa ‘billig nettleie’?) Dagens regelverk tillater nemlig ikke å behandle innkreving av merverdiavgift til musikkbrukeren slik rettighetsorganisasjonene har skissert. Nytt regelverk vil være klart tidligst om seks måneder. (Godt at futen tenkte på det i etterhånd!?)

Dette retter også spørsmålet om skattemyndighetenes kulturkunnskap.

Norsk musikkråd sier “har myndighetene forstått hva moms-pålegget til TONO vil innebære for et kulturliv som skal reise seg etter pandemien”?

Gramo, Norwaco og TONO vil ikke starte oppkreving av merverdiavgift fra 1. januar, melder TONO på sine nettsider.

“Vi er lettet og glade for å høre at det arbeides med å utvikle et nytt regelverk på området. Eksisterende merverdiavgiftsregler har ikke vært tilpasset kollektiv forvaltning. Denne uklarheten har skapt en uholdbar situasjon for våre organisasjoner og en del medlemmer. Meldingen fra Skattetaten

innebærer at Tono, Gramo og Norwaco vil avvente å starte innkreving av merverdiavgift på rettighetsvederlag i påvente av nytt regelverk, sier adm. direktør i TONO, Cato Strøm.
I brevet organisasjonene mottok fra Skatteetaten 22. desember fremgår det at det arbeides med en lovendring for å tilpasse regelverket, og at etaten vil søke å foreslå praktiske og gode regler på området. Disse vil foreligge tidligst om seks måneder.
Organisasjonene har også fått muntlige forsikringer om at det internt i Skatteetaten er gitt instrukser om ikke å igangsette ettersyn som følge av manglende oppkreving av merverdiavgift inntil nytt regelverk er på plass, skriver TONO, og melder videre at organisasjonene vil fortsette dialogen med Skatteetaten for å bidra til at nytt regelverk ivaretar rettighetshavernes, medlemmene og organisasjonenes interesser.
Facebook-kommentarer