Støtteerklæring fra Sæmund Fiskvik

Sæmund Fiskvik, styreleder i NORA © 2021 Olav Erik Johansen

Vi i NA setter alltid pris på gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer, men når bransjefolk  skriver  at de er positive og støtter oss, så blir vi stolte og ydmyke.  At utenforstående kommer med fakta  betyr at vi har bekreftelse for hva hva NA står for.

NA’s rettesnor er å drive arbeide for våre medlemmer,  og å gjøre det på en god og transparent måte.

Vi  deler derfor et utdrag av ett av mange brev som vi mottar i løpet av et år.  (Nora og Sæmund Fiskviks  erklæring ble ifjor i sin helhet formidlet i ett av Noras  medlemsskriv før deres generalforsamling i 2021, som et tilsvar til noen få kritiske røster fra perifere musikkmiljøer).


 

3. Juni 2021.

Ettersom NORA har vurdert nærmere samarbeid med NA (som det neppe blir noe av), føler NORA-styret behov for å gi følgende info til sine medlemmer.

  • Alle NAs regnskaper er behørig lagt fram på generalforsamlinger, og alle regnskaper ligger dessuten åpent tilgjengelig for alle på NAs hjemmesider.
  • Alle NA-medlemmer får dekket kontingenten via motregning mot (fremtidig) vederlagsutbetaling. Ingen må betale. Dette er samme system som NORA praktiserer.
  • NA er en liten forening som ikke har lovpålagt plikt til å sende regnskap til Brønnøysund.

*NA opplyser om at ordningen med motregning ble avsluttet i 2021 for å oppfylle  Norwacos og Gramos  forderlingsreglement. Styreleder Fiskvik gjennomgikk NA’s virksomhet, økonomi og regnskaper (Due diligence) ifbm. en fremtidig sammenslåing. Styret i NA har bedt om tilsvarende innsyn i Noras drift, økonomi og regnskap.Dette er så langt ikke blitt besvart.

 

Facebook-kommentarer