Nytt styre i Norsk Artistforbund

Nytt forsterket styre 2017
Reidar Brendeland Styreleder
Mikal Bøckmann Nestleder
Olav Erik Johansen sekretær
Atle Bakken styremedlem
—————

Varamedlemmer

Jan Erik Hansen
Simon Moholt
—————
Vi trenger jenter i styret. Ta kontakt!

Av: Reidar Brendeland

Facebook-kommentarer