Norsk Artistforbund rydder og omorganiserer

Reidar-2017B

Kjære medlemmer, kollegaer, musikkvenner og tidligere medlemmer

I Generalforsamling 11.12.2016 ble det konstituert nytt utvidet styre i Norsk Artistforbund. Det nye styret har nå 7 medlemmer. Det gamle hadde 4. Alle styremedlemmer har varamedlemmer.

Både det nye styret, samt en rekke fremtredende medlemmer har i årevis påpekt manglende informasjon om regnskaper, protokoller, medlemskontakt og en helhetlig politikk for å fronte medlemmenes interesser. Vi må dessverre meddele at det nye styret overtok et forbund som sårt trenge opprydding, både økonomisk og administrativt. Norsk Artistforbunds forhold til tidligere daglig ledelse er derfor avsluttet. To tidligere styremedlemmer er fortsatt med for å opprettholde kontinuitet. Vi er langt fra ferdige med denne oppryddingen. Aldri før har kulturbyråkratiet vært et større pengesluk. Aldri før har musikere og artister vært fattigere. Hvem er det som ikke gjør jobben sin? Det har vi tenkt å finne ut av og gjøre noe med.

Norsk Artistforbund  har nå tatt fatt på en helt ny sti med både profesjonelt- og  dugnads-arbeide for en rekke kjernesaker som aktivt vil styrke Landeveismusikeren, DJ ‘en, Hiphop artisten, Event-musikeren, Produsenten, Innvandrer-artisten, Spotify-rytteren, Tekstforfatteren, Komponisten, Visesangeren, Coltrane-entusiasten, Country-idealisten, Russelåt-skaperen, Dansebandet og mange mange andre. Vi vil ta ansvar slik at nye fremadstormende  talenter kan bli selvstendige og suksessfulle. Og ikke minst ivareta interessene til alle de dyktige medlemmer som allerede har funnet en plass i den profesjonelle bransjen. I en digitalisert verden med for lave inntekter er det på tide å tenke annerledes. Inntektene må opp, Jobbene må skaffes, støttepenger og vederlag må fordeles mer rettferdig. Og vi vil ta ansvar. Vi vil bli særdeles synlige og tilgjengelige. Vi hever oss ikke over gateplanet!

Vi skal sørge for at våre tildelte midler brukes riktig. Våre medlemmer skal lett kunne følge med på hva det brukes penger til og på. All informasjon legges nå inn i et helhetlig web basert styringsprogram for å bedre, styrke og sikre alle sider ved driften. Norsk Artistforbund skal lage nye gode rutiner for medlemshåndtering og “vaske” våre medlemslister slik at de er oppdaterte til enhver tid. Vi har hatt en omfattende oppdatering til et helt nytt web basert medlemsregister. Det nye styret har allerede jobbet flere måneder med hard dugnadsinnsats uten godtgjørelser. Vi har engasjert Aconte Regnskap AS slik at årlige regnskaper kan fremlegges og pengebruken bli kontrollert og revidert. Om kort tid vil vi også komme opp med en ny hjemmeside som gir mange gode muligheter for å gi informasjon. Ikke minst nærhet til å kommunisere med medlemmene.

Vi ser likevel det overnevnte kun som et bakteppe til det vi ønsker å gjøre i tiden som kommer for våre medlemmer vs. musikkbransjen i Norge og internasjonalt. Musikkbransjen står nå, sannsynligvis, foran 10 år med stor vekst. Det er derfor mange muligheter og verdier som kan tilføres hver enkelt av oss. Men det avhenger også at noen gjør den svært viktige jobben, være seg streaming, rettigheter, kontrakter, livemarked m.m. i en bransje som opplever omfattende og uoversiktlige endringer. Vi har gode samarbeidspartnere i Norge og internasjonalt. Vi har mange medlemmer med solid erfaring som kan være med å løfte våre saker. Her vil NA utgjøre en merkbar forskjell. Vi er allerede i gang med denne prosessen med stort initiativ og gode idéer, bl.a. med vårt forslag om å dele Gramo i 2 med egen, juridisk selvbestemmende utøverseksjon.

Nå trenger vi din støtte via ditt medlemskap (ved å fylle inn dette skjemaet) og ber om at du også sprer budskapet om Norsk Artistforbund til dine kollegaer.

Med hilsen
Reidar Brendeland (Medlem nr. 4)
Styreleder

 

Facebook-kommentarer