Omstridt lovforslag avlyst

Stridens kjerne er paragraf 71, som nå altså strykes. Den sier at opphavsretten til et verk blir overdratt til arbeidsgiver dersom den skapende kunstneren er i et ansettelsesforhold.

Det betyr ikke at forslag ikke på nytt fra f.eks. TV2 kan komme opp om overdragelse av copyrights før åndsverksloven er ferdig godkjent………
Så følg med.

Les mer her

Av: Atle Bakken

Facebook-kommentarer