NA utbetalinger til våre medlemmer

Bilde: NA’s egen Martin Grøndahl.

Takket være nitidig arbeid av vår egen  Martin Grøndahl (bildet) har hele 10.7 millioner kroner fra Norwaco blitt fordelt. Dette i samarbeid med Creo og Gramart. Disse pengene har blitt fordelt til de av våre medlemmer som kvalifiserer og har krav på det. Vedkommende har blitt varslet og fått pengene på konto.

Pengene er din andel av musikkutøverandelen av midler opptjent i Norwaco, i forbindelse med arkivavtalen med NRK. Pengene kommer fra TV-sendinger sendt for første gang før 1997, og for å sikre en mest mulig rettferdig fordeling er de tildelt med utgangspunkt i alle tilgjengelige radiolister i Gramos system.

Norwaco er et vederlagsbyrå som krever inn penger for diverse typer tredjepartsbruk, f.eks. tv-distribusjon, lovlig privatkopiering, undervisningsbruk m.m. I motsetning til for eksempel Gramo og Tono har ikke Norwaco personlige medlemmer. I stedet er rettighetshaverne representert av en rekke organisasjoner. Det vederlaget Norwaco innkrever fordeles mellom totalt 36 medlemsorganisasjoner, som disponerer pengene til fordel for sine rettighetshavergrupper. NA er blant de organisasjonene som representerer musikkutøverne.

NA er en forening som  henter frem penger til fordeling. Vi håper at du er et av våre medlemmer som nyter godt av vår innsats. Vi arbeider kontinuerlig for at du som medlem skal få en bedre økonomisk hverdag. Vi skal ikke legge skjul på at dette arbeidet har vært og er komplisert og langdrygt.  Martin har vært på saken kontinuerlig.  Han har en unik innsikt og erfaring etter over 20 år som Gramo direktør. Hans innsats og arbeid har allerede gitt oss gode resultater.

Norsk Artistforbund ønsker å fortsette sitt samarbeid med Norwaco, Gramo, Gramart og Creo for å sørge for at avtaler inngås og følges. Vi har funnet gode og transparente løsninger og rutiner for håndtering av opphavsrettslige midler slik at du som medlem kan følge med på hva den enkelte organisasjon foretar seg.

Dersom du har spørsmål om utbetalingen eller opptjening av vederlag i Norwaco, bare ta kontakt med oss.

Facebook-kommentarer