Europeiske musikkskapere møtte EU-politikere

Europeiske opphavere, støttet av deres ulike forvaltningsselskaper, stod bak et arrangement i Brussel 30. mai, hvor hensikten var å formidle hvor viktig det er å få løst «transfer of value»-problemet raskt. Kort forklart dreier dette seg om typisk brukergenererte tjenester, som legger til rette for tilgang til kreativt innhold uten å deler av inntektene de har fra dette med de som har skapt og eier åndsverkene.

Les mer her.

Av: Atle Bakken

Facebook-kommentarer