Ballade: Gramo godkjenner Norsk Artistforbund

Gramo godkjenner Norsk Artistforbund

Arbeidet med å gjenreise Norsk Artistforbund når en viktig milepæl når støtten fra Gramo nå kommer tilbake.

Siden 2016 har en gruppe artister jobbet hardt for å holde Norsk Artistforbund unna konkursen. Avdekkingen av tilstanden i organisasjonens økonomi førte til at livsnødvendig støtte fra Gramo ble frosset. Etter en rekke møter kan Reidar Brendeland, som har ledet ryddejobben, nå notere seg for en viktig delseier.

– Etter en lang og vanskelig dragkamp er Norsk Artistforbund friskmeldt av Gramo, sier han.

Reidar Brendeland Foto: Tellef Øgrim, © Tellef Øgrim

Støtten til organisasjonene, i praksis MFO, GramArt og Norsk Artistforbund (NA), stammer fra penger Gramo har hentet inn for musikkbruk, men hvor summene er for små eller foreldet, og derfor blir fordelt, blant annet til de nevnte organisasjonene.

Støtten fra Gramo har tidligere vært på ca. 400 000, fordelt mellom organisasjons- og prosjektstøtte. Det arbeides med å finne ut hva organisasjonen i tillegg fikk fra Norwaco før det nye styret overtok etter generalforsamling i 2016.

– Vi vet at Norwaco utbetalte midler til NA etter at nytt styre overtok. Disse midlene ble frosset med vår velsignelse. Vi hadde et godt møte med Norwaco på fredag for å oppklare i pengestrømmen, sier Brendeland.

Gramos friskmelding av organisasjonen ”betyr at dagens styre har foreningsdriften og det formelle i orden”, i følge Brendeland.

Nå er det viktig for NA også å få restartet støtten fra Norwaco (som forvalter rettigheter på en rekke områder som blant annet undervisning, bibliotek, museum og offentlig framføring av TV).

Samtidig fortsetter ryddejobben i NA.

– Vi skal fortsatt arbeide for å ordne opp etter mange års vanskjøtsel av økonomi og drift. Vi har i ryddeperioden hatt et tett og godt samarbeid med Gramo. Vi er i god dialog med skattemyndigheter og kreditorer. Vi har kommet langt i arbeidet med å gjøre avtaler om nedbetaling av gjeld. Vi har nedbetalt en del gjeld i 2017. Målet er å komme i gang med større medlemsaktivitet så snart som mulig. Vi har også startet et omfattende søk etter friske midler slik at ordinær drift kan komme i gang snarest, sier Brendeland.

Brendeland er (gratis)arbeidende styreformann i nye NA. Men han er ikke alene om jobben.

– Det har vært hardt, ulønnet, dugnadsarbeid fra styremedlemmer, medlemmer, bransjeveteraner og enkeltpersoner med spisset organisasjonskunnskap. Nå håper vi at stormen løyer litt, men det betyr ikke at uværet er over, sier han.

Styret han leder består foruten Brendeland av Mikal Bøckmann, Olav Erik Johansen, Atle Bakken og Philip Vrålstad.

Det videre arbeidet består i følge Brendeland av å ”follow the money”. Målet hans er å jobbe for en opprydning i en skjevfordeling som i følge NA-lederen består i at det ”aldri, noen gang, har vært flere kulturmidler tilgjengelig i det frie feltet og mindre igjen til profesjonelle aktører, opphavere og utøvere”.

Artistforbundets mål er å bli en organisasjon som, mer spisset enn andre organisasjoner, jobber for den profesjonelle del av bransjen. Brendeland sier at dette ikke innebærer noe angrep på amatører, men at de som har musikken som levebrød må prioriteres, ikke minst når rettighetspenger blir fordelt som støtte.

Les mer her

http://www.ballade.no/sak/gramo-godkjenner-norsk-artistforbund/

 

Facebook-kommentarer