1-0 seier til Norsk Artistforbund

Etter 15 måneder i sterk motvind, en lang, vanskelig opprydning og dragkamp, er Norsk Artistforbund friskmeldt av Gramo og utøversektor.

Det har vært hardt, ulønnet, dugnadsarbeid fra styremedlemmer, medlemmer, bransjeveteraner, enkeltpersoner og ikke minst undertegnede.

(for de som ikke har fulgt med saken:

https://www.dn.no/etterBors/2017/11/30/2054/Musikk/ma-rydde-opp-i-skattekrav-og-pengerot

https://www.dn.no/etterBors/2017/12/03/1953/Musikk/fryser-utbetalinger-til-norsk-artistforbund

https://www.dn.no/etterBors/2017/12/17/2045/Musikk/truer-gramo-med-retten )

Men med en Stå-På attityde uten sidestykke kombinert med  spisset organisasjonskunnskap  og nytenkning har vi snudd skuta!

Vi har ikke bare vist at Norsk Artistforbund har livets rett.  -Vi har via gjerning vist at vi kjemper uavbrutt for våre saker –uansett motvind eller der hvor de andre tar ferie.

Norsk Artistforbund får derfor utbetalt sine rettmessige og allerede tildelte midler. Det betyr at dagens styre har foreningsdriften og det formelle i orden.

Det betyr ikke at vi har gjort ferdig vår jobb:

-Vi skal fortsatt arbeide for å ordne opp etter mange års vanskjøtsel av økonomi og drift.

-Vi er i god dialog med skattemyndigheter og kreditorer. Vi har kommet langt i arbeidet med å gjøre avtaler om nedbetaling av gjeld.  Vi har også nedbetalt en del gjeld i 2017.

-Vi har i ryddeperioden hatt et tett og godt samarbeid med Gramo.

-Vi har startet et omfattende søk etter friske midler slik at ordinær drift kan normalisere seg snarest.

-Vi ønsker å komme i gang med større medlemsaktivitet så snart som mulig, inkludert konserter, seminarer og kurs.

-Vi lover våre medlemmer å ettergå organisasjoner, personer, og systemer som i årevis har godkjent en praksis med for dårlig kontroll av utbetalinger til organisasjoner og opphavere. Vi skal søke etter midler som rettmessig tilhører våre medlemmer og Norsk Artistforbund.

-Vi skal oppdatere deg og bli tydelige på hvorfor du skal velge å være medlem i NA.

Stikkord for fremtiden er å følge prinsippet ”follow the money”.  Det har nemlig aldri, noen gang, vært flere kulturmidler tilgjengelig i det frie feltet -dog mindre igjen til uavhengige profesjonelle aktører, opphavere og utøvere.

Norsk Artistforbund har mange felles saker med andre organisasjoner og tar sikte på gode samarbeid. Men vi trenger ikke organisasjoner som er der kun for sin egen del eller for å holde liv i ”døde hester”.

Vi trenger rett og slett bedre inntjening slik at den profesjonelle bransjen overlever uten at aktørene må ta ’straighte’ jobber for å overleve.

Vi trenger derfor bedre vilkår for arrangører og spillesteder. Fordi vi trenger flere spillejobber, men også bedre betalt for digitale rettigheter

-og vi trenger deg som medlem.

Bli medlem i dag!

Følge denne linken

Varme hilsener fra

Reidar Brendeland

Styreleder og medlem nr. 4

PS! Norsk Artistforbund er ”Indie” klippen som også kjemper for at selve innstillingen til den profesjonelle utøveren i Norge skal styrkes og ivaretas.

 

Facebook-kommentarer