Norsk Artistforbund’s Generalforsamling 2019

Norsk Artistforbund avholder Generalforsamling mandag den 28. oktober kl 17.00 på Popsenteret i Oslo. Adresse:  Trondheimsveien 2, Bygg T

Vi gleder oss til å presentere alt det positive som har skjedd siden forrige Generalforsamling. 

Økonomien er på plass. Medlemstalllene har mangedoblet seg. Aktivitetene blomstrer frem, fra skreddersydde tiltak og hjelp for enkeltmedlemmet, via ‘Gigsearch’, til åpne fellesetreff sammen med var samarbeidpartner NORA.

To name just a feew. Kom selv og bedøm de fantastiske resultatene en liten gjeng har klart å fått til på 3 år.

Når vi avholder Generalforsamling i Oktober så skyldes det at vårens (21.5.2019) Generalforsamlingen ble ansett for å ha mange formelle feil og ble ansett for å være et «kupp». Indeed. Crazy. But No Kidding.

Vi ønsker derfor å gjøre oppmerksom på og advare mot noen få enkeltstående medlemmer, som utrolig nok ønsker å kuppe foreningen via diverse mistillitsforslag. I denne forbindelse er det forsøkt fremsatt en rekke udokumenterte påstander muntlig og via eposter om falsknerier og underslag som er ment å ramme Reidar Brendeland, Olav Erik Johansen og Atle Bakken. 

Disse påstandene er usanne. Den nevnte gruppen bygger sine påstander basert på spekulasjon med overlegg for å oppnå makt som også undergraver og ignorerer våre vedtekter. En slik revolt vil ramme foreningen.

Lederskapet i NA har imidlertid erfaring fra å vinne hver kamp vi har kjempet disse 3 årene via knallhardt arbeid i tusenvis av timer. Så vær trygg på at vi vet hvordan å luke bort ugress.

Vi håper uansett at du som medlem kan komme på Generalforsamlingen og selv høre den dokumentasjon som fremlegges. Hvis du ikke kan komme så ber vi om at du sender en fullmakt til styreleder.  (Dette i.h.t. § 9 i våre vedtekter) 

Fullmaktskort klar til utfylling finner du

her

Skriv ut tilsendt FULLMAKTSKORT 

– skriv inn ditt navn med store bokstaver under NAVN PÅ FULLMAKTSGIVER, NAVN PÅ 

  FULLMAKTSHAVER 

– Fyll inn dato under STED / DATO – signer under DIN SIGNATUR. 

 -Fullmaktskortet scannes og sendes til adressen som står på kortet. 

Varme Hilsener fra

Reidar Brendeland
Styreleder/Daglig leder og medlem nr. 4

Les Årsberetningen

her

Generell informasjon 

Vi skal arbeide for dere som har musikk som hovedinntekt, har hatt det som hovedinntekt og dere som skal ha det som fremtidig hovedinntekt. Hva trenger vi flere utdannings institusjoner til hvis det ikke er jobb etter utdanning? Vi trenger ikke gratis plass til gitaren i hattehylla på flyet hvis vi ikke har en jobb å reise til. Vi trenger ikke turnéstøtte hvis arrangørene må legge ned. Og støtteordninger i seg selv skaper ikke et publikum for de som lever av musikken.

Norsk Artistforbund skal være en forening som drives av folk med solid bransjeerfaring.
Advokater, akademikere og kulturbyråkrater er nødvendige, men den internasjonale utviklingen viser at de skal ikke fronte artistorganisasjoner. F.eks. American Society of Composers, Authors & Publishers (ASCAP) i USA har låtskriver Paul Williams og franske Cisac har artisten Jean-Michel Jarre som ledere.

Skal du overleve i musikkbransjen trenger du hjelp, støtte og innsikt fra dem som selv kjenner hvor skoen trykker. Og har visjonen for enkeltartistene, og ikke utsikten mot sin egen voksende lønningspose.

Oppryddingsarbeidet har vært hardt, ulønnet, dugnadsarbeid fra styremedlemmer, medlemmer, bransjeveteraner, enkeltpersoner og ikke minst undertegnede.

Vi i styret beklager at informasjonen til medlemmer (og allmenheten) til tider har blitt mangelfull. Det skyldes flere ting, men mest hardt arbeidspress og at vi har måttet holde kortene tett til brystet.

Dette er en føljetong som du blir invitert til å følge med på. Fordi det er dine penger og din jobb det her er snakk om.

Vi jakter etter midler som tilhører opphavere, utøverere, musikere og artister. Festen er over, men det er kake igjen. Vi kan love én ting. Det kakestykket akter vi både å finne og dele.

(for de som ikke har fulgt saken:

http://www.ballade.no/…/gramo-godkjenner-norsk-artistforbundhttps://www.dn.no/…/M…/ma-rydde-opp-i-skattekrav-og-pengerot
https://www.dn.no/…/fryser-utbetalinger-til-norsk-artistfor…

https://www.dn.no/…/12/17/2045/Musikk/truer-gramo-med-retten )

Men med en Stå-På attityde uten sidestykke kombinert med spisset organisasjonskunnskap og nytenkning har vi snudd skuta!
Vi har ikke bare vist at Norsk Artistforbund har livets rett. -Vi har via gjerning vist at vi kjemper uavbrutt for våre saker –uansett motvind eller der hvor de andre tar ferie.

Det betyr ikke at vi har gjort ferdig vår jobb:

-Vi skal fortsatt arbeide for å ordne opp etter mange års vanskjøtsel av økonomi og drift.
-Vi er i god dialog med skattemyndigheter og kreditorer. Vi har kommet langt i arbeidet med å gjøre avtaler om nedbetaling av gjeld. Vi har også nedbetalt en del gjeld i 2017.
-Vi har i ryddeperioden hatt et tett og godt samarbeid med Gramo. Det samme kan man nå si om Norwaco.
-Vi har startet et omfattende søk etter friske midler slik at ordinær drift kan normalisere seg snarest.
-Vi ønsker å komme i gang med større medlemsaktivitet så snart som mulig, inkludert konserter, seminarer og kurs. Vi har mange planer vi ønsker å sette ut i livet.
-Vi lover våre medlemmer å ettergå organisasjoner, personer, og systemer som i årevis har godkjent en praksis med for dårlig kontroll av utbetalinger til organisasjoner og opphavere. Vi skal søke etter midler som rettmessig tilhører våre medlemmer og Norsk Artistforbund.
-Vi skal oppdatere deg og bli tydelige på hvorfor du skal velge å være medlem i NA.

Stikkord for fremtiden er å følge prinsippet ”Follow the money”.
Det har nemlig aldri, noen gang, vært flere kulturmidler tilgjengelig i det frie feltet -dog mindre igjen til uavhengige profesjonelle aktører, opphavere og utøvere.

Norsk Artistforbund har mange felles saker med andre organisasjoner og tar sikte på gode samarbeid.
Men vi trenger ikke organisasjoner som er der kun for sin egen del eller for å holde liv i ”døde hester”.
Vi trenger rett og slett bedre inntjening slik at den profesjonelle bransjen overlever uten at aktørene må ta ’straighte’ jobber for å overleve.

Vi trenger derfor bedre vilkår for arrangører og spillesteder.
Fordi vi trenger flere spillejobber, men også bedre betalt for digitale rettigheter
-og vi trenger deg som medlem.

Bli medlem i dag!

Følge denne linken

Varme Hilsener fra

Reidar Brendeland
Styreleder og medlem nr. 4

PS! Norsk Artistforbund er ”Indie” klippen som også kjemper for at selve innstillingen til den profesjonelle utøveren i Norge skal styrkes og ivaretas.

Facebook-kommentarer