Ny kompetanseordning for næringslivet


Uten at det ble noe resultat for musikere og artister som er freelansere, så er nå den tredje krisepakke-runden klar fra regjeringen.
Ordningen skal gi tilskudd til virksomheter som har hatt et omfattende inntektsbortfall – og dette gjelder både for AS og enkeltpersonforetak.

Enkeltpersonsforetak faller også under denne ordningen, dersom dette er hovedinntektskilden din. På https://kompensasjonsordning.no  kan du gå gjennom en sjekkliste som svarer på om du kvalifiserer for ordningen.

Når du skal søke ordningen, må du få oversikt over hvilke faste utgifter du har. Dersom du har spørsmål om ordningen, kan du få hjelp fra kompensasjonsordningen på telefon: 22 07 80 10 (åpningstider finner du her ).

Hvem kan søke?

Bedrifter som oppfyller følgende vilkår, kan motta kompensasjonsordningen:

 • Er skattepliktige til Norge.
 • Er registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret senest 1. mars 2020.
 • Har ansatte (unntak for ENK som er innehaverens hovedinntektskilde. Også unntak for DA/ANS hvor foretaket er hovedinntektskilde til minst én av deltagerne).
 • Selskapet må ikke være begjært konkurs eller være under konkursbehandling.
 • Bedriften må ha omsetningsfall som følge av virusutbruddet på
  – minst 20 % i mars 2020
  – minst 30 % i april og mai 2020
  Hvordan du beregner omsetningsfallet kommer an på om foretaket var i aktivitet i samme periode i fjor.
 • Har faste, uunngåelige kostnader. Her mener vi kostnader som ikke kan reduseres på kort sikt i takt med aktivitetsnivået (for eksempel husleie, forsikring, lys og varme).
 • Ikke driver næring innenfor områder som er holdt utenfor kompensasjonsordningen (for eksempel flyselskaper, private barnehager, finansnæringen ol.).

Vær oppmerksom på at for enkeltpersonsforetak kan både innehaver og regnskapsfører søke om tilskuddet.

Hvor mye kan du få?

For at foretaket ditt skal få tilskudd må det innfri noen bestemte kriterier. Blant annet må foretaket ha hatt et omsetningsfall som følge av virusutbruddet. Du kan søke om tilskudd som dekker en andel av foretakets faste, uunngåelige kostnader .

Hvor mye tilskudd foretaket ditt kan få, kommer an på to ting:

 1. Hvor stort omsetningsfall du har hatt på grunn av virusutbruddet
 2. Om foretaket er pålagt å stenge av staten.  https://kompensasjonsordning.no/stengt

Hvis beregnet tilskudd er under 5000 kr, vil tilskuddet ikke bli utbetalt.

Dette må du forberede til søknaden

 • Tall for måneden du søker tilskudd:
  • Faste, unngåelig kostnader for måneden du søker tilskudd.
  • Omsetning for måneden du søker tilskudd
 • Tall for disse tidligere periodene:
  • Omsetning for tilsvarende måned i 2019.
  • Omsetning for januar og februar 2019
  • Omsetning for januar og februar 2020

Hvis foretaket ikke var etablert i mars 2019, trenger du kun tall for 2020.

Du skal ikke legge ved dokumentasjon i søknaden, men må kunne legge fram dokumentasjon hvis du blir bedt om det.

Hvor søker du?

Søknad, og veileder til søknad finner du her    https://kompensasjonsordning.no

Søknader blir i utgangspunktet automatisk behandlet. Dersom søknaden din må behandles manuelt, kan det ta opptil tre uker før du får svar. Dersom søknaden din blir godkjent, betales tilskuddet automatisk ut pengene til konto innen 2-3 virkedager.

Hvis du ser at du har sendt inn feil informasjon i søknaden eller at informasjon mangler, kan du søke på nytt. Det er den sist innsendte søknaden som gjelder.

Du kan klage! Hvis du har fått avslag på søknaden, kan du klage innen seks uker fra du mottar brevet.

 

Les mer her

https://kompensasjonsordning.no

Facebook-kommentarer