Norsk Artistforbunds Generalforsamling 2020

NA styret 2021 online på generalforsamlingen 26.11.2020.

Norsk Artistforbund hadde en forfriskende generalforsamling torsdag 26. november, webcastet fra Gardermoen.

Mens flyene står, så flyr NA høyt for tiden, med spennede tider i møte for både medlemmer og forbund.

Endel medlemmer hadde møtt opp på direkten med sine webkameraer på, mens langt fler hadde på forhånd, med god informasjon og direkte kommunikasjon med forbundet, avgitt sin fullmakt og gitt sin lit og støtte til styret og  styreformann Reidar Brendeland

Årsmøtet var som nevnt preget av ‘frisk bris’ fra oppmøtte medlemmer, men styret holdt en stødig kurs og hadde gjort en god og grundig forberedelse for sine fremlegg.

Dette året ble årsmøtet naturlig nok holdt online under ‘seamless’ og profesjonell kontroll av tidligere styremedlem Olav Erik Johansen. Med god hjelp av referent Trond Braaten, som også var både stemmeteller og ryddet køen for medlemmene  som ville ha ordet.

Til tross for corona pandemien og sykdom hos styreleder i tillegg, kunne leder Reidar Brendeland opplyse at NA  har jobbet hardt dette året og fremarbeidet gode  innkopierings- og arkiv-avtaler med Norwaco, som bla. har gitt utslag i  motregnet og ‘gratis’ (selvvalgt) fornyelse av medlemskontingenten ‘på livstid’, og andre kommende økonomiske goder for medlemmene, som f.eks. direkte Norwaco utbetalinger og etableringen av Norsk Artistfond. Her vil også ikke-medlemmer kunne søke om støtte.

Arbeidet med både Gramo og Norwaco mht. medlemskonvertering har tatt tid, men har landet svært bra. Noe arbeid gjenstår.

Denne jobben har fått  følgen at NA’s medlemsmasse er voksende og i gledelig stand, som i slutten av året er forventet å overstige hele 800 artist- og musikermedlemmer.

Arbeidet med oppdatering av vedtektene fortsetter også. Det innkom forslag om spesifike vedtektsendringer fra 4 medlemmer, men dette ble trukket tilbake av forslagsgiverne  ift. en evt. innlemming i det pågående reglementsarbeidet. NA valgte likevel å ta forslaget til vurdering .

Regnskapet, under ansvar av styreleder i samarbeid  med regnskapsfirmaet Aconte og Revisorpartnere ble raskt godkjent og hadde i forkant fått applaus fra utenforstående forretningsmenn i ‘100-millioner’ sjiktet med kommentaren ‘bunnsolid’. Her skinner NA som få andre.

3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer var på valg. Olav Erik Johansen, som har vært borte 1 år, kom tilbake med stor tilitt og akklamasjon.

Ny av året var (California/Hawaiianske) Rosemary Buck, som så langt er den eneste ‘fargerike’, internasjonale og kvinnelige styremedlem. Hun tar over etter Liv Bakke Kvinlog.

Bilde: Olav Erik Johansen (v) og styreleder Reidar Brendeland

Anerkjent komponist/arrangør/musiker Nils Mathisen gikk inn som styremedlem, mens Dagfinn ‘Daffi’ Lie trappet ned til varamedlem etter eget ønske pga. belastning på andre områder. Ny av året var bransjeveteran Trond Braaten, som erstatter Rune Lem, med Lems ønske om istedet å bli NA’s rådgiver. Simon Moholt fratrådte etter sine 4 år med verv som både vara- og styremedlem.

NA Studios Gardermoen

Møtet ble svært langt(mer enn 4 timer), men ble en vellykket avslutning på et annerledes styreår, med nøktern optimisme, planer og initiativ ovenfor det kommende året som står foran Norsk Artisforbund og alle dets medlemmer.

 

Her er NAs nye styre:

Reidar Brendeland  styreleder

Olav Erik Johansen nestleder

Atle Bakken styremedlem
/medlemskontakt/mediaansvarlig

Rosemary Buck styremedlem

Nils Mathisen styremedlem

Trond Braaten varamedlem og medlemsansvarlig

Dagfinn Lie varamedlem

*Styret i Norsk Artistforbund vil rette en stor takk til Sæmund Fiskvik, Liv Marit Bye og Rune Dypaune som stilte opp på så kort varsel.

 

 

Atle Bakken.

Les mer her

Facebook-kommentarer