Kunstnerforsikringen

Kunstnerforsikringen.

NA har inngått en avtale med Söderberg & Partners om Kunstnerforsikringen, en forsikringsordning som ikke bare er billig (altså ikke ‘liksom-billig’ men solid på musikerspråk), men også fungerer raskt og smertefritt. Det har styremedlemmer selv i NA erfart, og derfor ønsker vi at våre medlemmer skal nyte den samme servicen og ‘peace of mind’ som vi føler.

Kunstnerforsikringen er et felles forsikringssamarbeid mellom Söderberg & Partners, NA og  andre norske kunstnerorganisasjoner, som har gått sammen om å innhente tilbud på medlemsforsikringer.

Kunstnerforeningen består av følgende organisasjoner: 

Kontoret hos Söderberg er bemannet med erfarne rådgivere som gir deg informasjon, forsikringstilbud, samt bistår med nytegning og flytting av forsikringer fra andre forsikringsselskaper. Rådgiverne har god kjennskap til bransjen, og ditt forsikringsbehov.

Hvorfor benytte Kunstnerforsikringen?

  • Söderberg  er en uavhengig forsikringsrådgiver. Det betyr at de representerer Kunstnerforsikringen og deres medlemmer.
  • På vegne av medlemmene forhandler Söderberg årlig priser og vilkår med forsikringsselskapene, slik at du til enhver tid har blant markedets beste forsikringstilbud.
  • Dersom dagens forsikringsleverandør i fremtiden ikke tilbyr tilfredsstillende vilkår, priser eller skadeoppgjør, kan Kunstnerforsikringen på vegne av medlemmene flytte alle forsikringene over til et annet selskap. Dette gir en reell forhandlingskraft slik at Kunstnerforsikringen er trygge på å tilby deg gode medlemsforsikringer både nå og i fremtiden.
  • Söderberg  er medlemmenes rådgiver. Det betyr at du aldri står alene om du har dine forsikringer gjennom Kunstnerforsikringen. Oppstår det en tvist mellom deg og forsikringsselskapet vil rådgiverne på forsikringskontoret sørge for at du får det du har rett til i henhold til vilkårene.

For mer informasjon om Kunstnerforsikringen kontakt Söderberg :

T: 23 11 33 16
E: Send e-post

Eller snakk med oss i NA.

Facebook-kommentarer