Accreditation Findings 18-19.08.2023

Undertegnede ønsker å dekke Findings festivalen for Norsk Artistforbund, på våre pages (Facebook, Instagram, website mfl.)

Norsk Artistforbund er et organ for profesjonelle artister og musikere. Våre vel 500 medlemmer og rundt 40.000 online besøkende pr. måned på Facebook får informasjon om hva som skjer i musikkbransjen i Norge og i utlandet.

Vi har dekket Findings siden 2017 (se vedlegg for rapporter, inkludert preview for 2023).

Jeg ønsker å bringe med meg en profesjonell fotograf for begge dager.

(Separat søknad fra fotograf Anna Roza Gurowska er sendt inn  separat, så vi trenger kun 1 fotopass).

Er det spørsmål og/eller informasjon, bare ta kontakt på undernevnte informasjon.

Vennlig hilsen

Atle Bakken.
Mediaansvarlig.

Norsk Artistforbund

x) vedlegg

WRITINGS/COVERAGE HISTORY FINDINGS 2017 – 2022

+47 99 88 92 78  (Oslo mobile)
+1 310 734 8589  (US phone)
dangerfield70 (skype)
Al Dangerfield (Messenger)
Atle Bakken (Viber)
Al Dangerfield (Facebook)
+47 99 88 92 78  (WasApp)
www.atlebakken.com   (web)
atlebakken@aol.com (mail)
http://en.wikipedia.org/wiki/Atle_Bakken

Norsk Artistforbund (N.A.) er en interesseorganisasjon,
dannet høsten 11. September 2000, for  å fremme utøverens
rettigheter og bekjempe skjevheter i deres utøver-hverdag.

https://facebook.com/norskartistforbund
http://noart.no.

 

Facebook-kommentarer