NORSK SHOWBIZ I KRISE

Teatre stenger. Operaen stenger. Gallerier stenger.

Og konserter avlyses i fleng. Coronaviruset fører til en kritisk situasjon for norske kunstnere og artister som fortviler.

De drastiske tiltakene som er innført i forbindelse med coronaviruset rammer blant annet musikkbransjen sterkt. Når det aller meste av konserter og arrangementer blir avlyst, rammer det flere ledd i næringskjeden.

– Det er en høyst dramatisk situasjon, sier konstituert leder i artistorganisasjonen GramArt, Marius Øvrebø-Engemoen.

– Det er et faktum at en betydelig del av inntektene til norske artister og musikere kommer fra livemarkedet. Når det for øyeblikket ikke er mulig å avholde arrangementer, betyr det et enormt inntektsbortfall. Dette er penger norske artister og musikere er avhengige av til sitt livsopphold, sier Øvrebø-Engemoen som mener at det ikke er alle som vil være i stand til å bære en slik byrde over lengre tid.

Flere i bransjen og artister deler nå også en oppfordring om å ikke kreve refusjon for billetter.

Han får følge av sin kollega i musikerorganisasjonen Creo, Hans Ole Rian.

– For musikk- og kulturbransjen kan langtidsvirkningene bli svært alvorlige. Og dette gjelder hele næringskjeden, fra utøvere/artister/kunstnere, gjennom arrangørleddene, leverandørene av teknisk utstyr (lyd – og lysfirma) og frilans teknikere og andre som lever av og med musikkbransjen. Vi vil være avhengige av at hele kjeden overlever denne helt særegne situasjonen, sier Rian.

– Hvis ikke, risikerer vi å stå igjen med en bransje som ikke kan levere musikk- og kulturopplevelser i fremtiden.

Hans Ole Rian mener myndighetene må på banen for å kompensere for bortfallet av inntekter, slik det er gjort i Danmark. Onsdag gikk syv bransjeorganisasjoner sammen om et opprop der de maner til samarbeid og etterlyser konkrete tiltak fra myndighetene.

«Følgene av myndighetenes pålegg og anbefalinger er katastrofale for en hel næring», står det å lese i pressemeldingen.

Svaret fra Norsk kulturråd kom onsdag. Der står det at kulturrådet ikke kommer til å kreve tilbake midler som er brukt til å planlegge arrangementer som nå blir avlyst som følge av coronaviruset.

I en pressemelding torsdag ettermiddag gjentok kulturminister Abid Q. Raja kulturrådets innstilling på ikke å kreve tilbake midler fra avlyste arrangementer.

– Jeg har bedt administrasjonen i Kulturdepartementet om å gå gjennom ordningene vi er ansvarlige for, sånn at vi kan få på plass rimelige løsninger for de utfordringene våre felt står overfor, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja i pressemeldingen.

Creo har nå – etter oppfordring fra Kulturdepartementet – sendt et brev med detaljerte forslag om kompensasjon for bransjen. Brevet er sendt til både Kulturdepartementet, Finansdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Kulturpolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, Anette Trettebergstuen, sendte tirsdag et skriftlig spørsmål til kulturminister Abid Q. Raja, der hun etterlyser tiltak fra Regjeringen etter Folkehelseinstituttets avgjørelse om å forby alle arrangementer.

– Dette er en nødvendig beslutning i den ekstraordinære situasjonen vi nå er i med utbruddet av Korona. Utbruddet vil påvirke alle deler av samfunnet, og hensynet til liv og helse må settes først. Når det nå er snakk om å avlyse store arrangementer, vil åpenbart kultur, idrett og frivilligheten rammes ekstremt hardt, sier Trettebergstuen.

– Det er teaterforestillinger over hele landet, kinovisninger, balletten og operaen, konsertarrangører over hele landet, samt idrettsarrangement drevet av frivilligheten, altså aktører i en allerede svært presset økonomisk situasjon, som lever av billettinntekter, som nå vil rammes hardt, sier Trettebergstuen som påpeker at kultur-, idrett- og frivillighetssektoren er vant til å leve på små marginer og har svært lite å gå på i en situasjon med plutselige og uforutsette avlysninger.

Les mer her

https://www.vg.no/…/musikkbransjen-i-corona-krise-hoeyst-al…
Facebook-kommentarer