Styreleders hilsen – NA’s aktiviteter

Kjære medlemmer og musikkvenner.

Som styreleder i NA håper jeg dere har hatt en fin sommer til tross for de begrensinger som musikkbransjen og kulturlivet har opplevd. Denne sommeren skulle festivaler, konserter og etterlengtede kulturaktiviteter vært i gang igjen. Dessverre har det ikke blitt helt slik. Vi oppdager imidlertid at det sakte men sikkert går i riktig retning. Mange av våre medlemmer og styremedlemmer, inkludert undertegnede er delvis tilbake på jobb. Vi i NA står på etter beste evne og opplever stadig svært gode tilbakemeldinger fra våre medlemmer. Det er mange hyggelige og bra saker som har skjedd.

Her er et lite innblikk i styrets nylige aktiviteter og arbeidet som er gjort.

Gudny Aspaas

Gammlengprisen   NA hadde en 50% gjennomslagskraft og treffsikkehet iår med vår innstilling ovenfor komitéen i Gammlengprisen, en pris som forøvrig henger svært høyt. NA-medlem Gudny Aspaas var en av de utvalge æresprisvinnere, og det var så absolutt fortjent med hennes 40+ år i bransjen på høyt kunstnerisk nivå. NA gratulerer! Da det ikke ble tildelt noen pris i 2020 vil ennå en pris bli tildelt iår, så vi ber om gode forslag  (send oss forslag på admin@noart.no ) før 13. September, gjerne med tilhørende biografi/diskografi.                 

EEA Grants.  I januar ifjor deltok NA ved  EEA seminarene i Warszawa. EEA Grants er et samarbeid mellom flere EU land, Norge og Licthenstein.  Norges   medlemsavgift i EØS blir idag bla. brukt til samarbeid mellom landene, hvor mottagerlandene veksler litt med hvem som mottar støtten. Men Norge og Lichtenstein er altså donorene og Polen er største mottagerland. NA oppnådde å få flere mulige samarbeidspartnere som er klar til å samarbeide om prosjekter. Vi  kan bla.nevne invitasjonen fra Grzegorz Piotrowski og hans World Orchestra. Generelt vil NA medlemmer få muligheten til musikksamarbeid med god betaling på kjøpet. Iår ble det lagt vekt på samarbeid mellom større organisajoner. Her snakker vi om festivaler, konserter, arrangementer, prosjekter (f.eks. bygge konsertlokaler og så fylle det med musikk over tid). Dette kan på sikt generere godt betalte jobber for våre medlemmer

Fond for Lyd og Bilde.  Na nominerte og fikk aksept for vårt medlem Bent Patey som representant for NA i Kulturrådet. Go and get’em Bent!

Endring av åndsverkloven.   NA har jobbet med flere politiske saker,  bla. engasjerer vi oss og støtter Fondet for lyd og bilde i deres forslag om å endre åndsverkloven § 114. Kulturdepartementets skal gjøre en utredning evt. endring i  åndsverkloven som Stortinget har bedt kulturdepartementet utrede, og som fondet mener bør endres. De har bedt om at loven klargjør at det er produsentens nasjonalitet som avgjør om en innspilling skal vernes eller ikke. Idag sendes millioner av kroner ut av landet hvert år til amerika uten avtale om slikt ute at Norge får noe tilbake derifra. Da mener FFUK at det hadde vært bedre om midlene kom norske artister og musikere tilgode.      Les mer her.

Martin Grøndahl

Martin Grøndahl. (bildet) NA har engasjert tidligere Gramo direktør Martin Grøndahl. Han skal hjelpe NA bla. med å lage gode rutiner og riktig samhandling fordelingspolitikken mellom NA, Norwaco, Gramo og våre andre samarbeidspartner

Økonomi.  Vi har fått fremforhandlet omforente løsninger omsletting skatte og avgifts gjeld til Oslo Kemnerkontor og Midtre Namdal Ligningskontor. Andre eksterne kreditorer er også blitt      ivaretatt. Konkurs ble avverget.

 

Parkering for turnètransport.  Turnebusser og trailere for artister og band har fått og får benytte gratis parkering ved Norsk Artistforbunds kontorer på Gardermoen like ved Oslo Lufthavn. Det blir gjerne både vanskelig og dyrt å finne en god og trygg  plass i Oslo-området. Odd Nordstoga, Highasakite, Onkel P, Trine Rein, Hellbillies, DDE, Jan Ove Ottesen, Åge Aleksandersen, Skambankt er noen av dem som har fått benytte seg av denne NA muligheten. Men man trenger vel ikke være kjendis for å ha buss? Si ifra i god tid, så årnær vi det for deg!  Les mer her.

Studiotilbud.  Norsk Artistforbunds medlemmer har hatt og har tilgang til gratis studio på Nygaard Rock Farm ved Oslo Lufthavn. Flere av våre medlemmer har allerede benyttet seg av denne muligheten. Her er det bare å kontakte oss for bruk. Les mer her.

                                                              NA Airport Studio.

Norwaco. NA har iår fremforhandlet rettmessige utbetalinger fra Norwaco og opprettet tilknytning til sektorer. Det forhandles om tilknytning til nye. I dette arbeidet har Sæmund Fiskvik fra NORA bistått med uvurderlig hjelp og kunnskap

NA’s vedtekter. I 2019 startet vi arbeidet med revisjon av vedtekter. Dette arbeidet har blitt hindret under pandemien og følgelig blitt forsinket. Også av andre årsaker som vi skal komme tilbake til. 

NA + NORA = ER SANT?   NA og produsentforeningen NORA (Norwegian Recording Artists) har samarbeidet  godt den siste tiden og avholdt flere vellykkede medlemskvelder samt åpne arrangementer  på Gamle Christiania Vertshus (Gamla») og Herr Nilsen. Her har det vært både musikkpolitiske debatter samt musikalsk underholdning av bla. Fredrik Juell, Muddy Young og Mikal Flexi Bøckman. Det kan også nevnes  arrangementet med den klassiske konserten med bla. Arve Tellefsen, Stian Karstensen og kulturminister Abid Raja på Parkteateret i juni ifjor. Disse arrangementene vil fortsette der vi slapp -før pandemien slo inn.   Les mer her

NA-NORA samarbeidet har ført til spørsmålet ‘hvorfor slår vi oss ikke sammen?’. Dette har fått svært god respons hos bransjetopper. De to foreningene har iår drevet et forberedende arbeid  for å se om foreningene kan bli slått sammen. En prøveordning har vært drøftet. NORAs daglige leder og styreleder Sæmund Fiskvik er den som har tatt arbeidet videre og har bla. gjennomgått NA’s økonomiske og administrative forhold.  Det samme gjenstår for NA å undersøke mht. Nora. Forslaget ble lagt frem på NA’s generalforsamling den 26. november ifjor, og til syvende og sist er det medlemmenes valg. Vi vil holde dere orientert i saken.

NA inn i utøversektor hos Gramo?     Vi arbeider med å få til en endring slik at NA kan får en plass i utøversektoren i Gramo. Organisajonene GramArt og Creo ‘støvsuger’ hvert år opp fullmakter fra sine medlemmer slik at de får en monopolstilling i utøversektor. NA blir holdt utenfor og får ikke ta del i en rettmessig fordeling av opphavsrettslige midler.  Arbeidet med dette pågår kontinuerlig og vi vil informere medlemmene om utviklingen. 

‘Hands on’  medlemshjelp.    Gjennom Covid perioden har NA tilbudt medlemmer, -men også ikke-medlemmer, ‘hands-on’ 24/7 assistanse. Vi har fått og får mange hendvendelser fra musikere og artister som trenger råd og hjelp i denne vanskelige tiden. Vi opplyser at denne tjenesten fortsatt er tilstede så lenge Norge er i faresonen, slik at dere som har saker å ta opp kan ta kontakt med oss på admin@ noart.no ,
så vil vi ringe eller Messenge(r) deg tilbake ASAP.

For deg som ikke leser våre websider,  daglige oppdateringer på Facebook eller vår Instagram-side minner vi på at vår hjelpedesk ellers yter dere profesjonell hjelp og råd (24/7 via telefon, online og møter)  med søknader. Utdanning. Promotion. Juridisk; fremskaffelse av kontrakter, forhandling på vegne av artister med plateselskap og managements. Nasjonal og internasjonal kontaktknytting og nettverksbygging via vårt kontaktnett. Hjelp og råd til låtskrivning, arrangering, produkjon og teknologi. Veiledning på den sosiale siden; NAV, Fri Rettshjelp, mm. Medlemmer kan være i kontakt  med oss på telefon, Messenger og mail.

Medlemskontakt.  Vår nye medlemskontakt heter Trond Braaten,  en bransjeveteran   som jobber mye ‘bak scenen’, og i studio. Han har svært god  innsikt i profesonelt audioutstyr beregnet på musikk/AV bruk,  og er også musikkarrangør/promoter.  Etter å ha vært redaktør i bla. Musikkpraksis publiserer ham idag onlinemagasinet Sesssionnotater.com. Jeg kan ellers opplyse at  NA jobber med å bli flinkere til å sende medlemmene direkte informasjon via epost, men en administrasjon som også lever av musikken har naturligvis sine begrensninger. Heldigvis har vi i dag et godt sammensveiset styre  som består av erfarne medlemmer med lang fartstid, tyngde, integritet og gode planer. (se egen presentasjon). En ting er i hvert fall sikkert. NA har aldri hatt flere styremøter i løpet av så kort tid.

Jeg håper at vi sammen skal få til bedre rammevilkår for de av dere som forsøker å leve av musikken. Enten du er profesjonell eller hobbymusikant så har de fleste av oss mest lyst til å drive med musikk på heltid. Ingenting er verre for et dyktig talentfullt musikk menneske enn å måtte legge musikken på hylla og starte med å ‘kjøre postbil.’  Enten du er profesjonell eller er hobbymusiker så trenger du bedre vilkår.

Med hilsener og ønsker om en travel og god musikkhøst,


Styreleder, Norsk Artistforbund

 

Facebook-kommentarer