Medlemskontingenten for 2022

Vi ønsker deg som medlem i Norsk Artistforbund (NA), både deg som er ny i forbundet og deg som har fulgt oss i årevis. Fakturaen som sendes ut er en forespørsel om medlemskap. Den tilsendte fakturaen er IKKE et krav. Du kan selv velge om du vil betale og være medlem eller ikke. (Slik som fakturaer fra Røde Kors, Norsk Luftambulansen m.fl.)

Styret i NA vedtok 10.6.2019 en midlertidig prøveordning der medlemskontingenter skulle motregnes mot vederlagsutbetaling slik at medlemmer automatisk fikk dekket sin kontingent. Den midlertidige prøveordningen med automatisk fornyelse av medlemskap er avsluttet fordi Gramo endret sitt fordelingsreglement. NA må derfor gå tilbake til ordinær fakturering. For å nå våre medlemmer og tidligere medlemmer bruker vi en eldre database. Det kan dessverre forekomme at personer som ikke ønsker å motta utsendelser fra oss får det. Vi beklager i så fall dette.

Innføringen av ny personopplysningslov i Norge bringer med seg plikter og rettigheter som vi må oppfylle. Hos NA blir dette ivaretatt hos vårt eksterne webbaserte Styreweb medlemssystem. Vi arbeider hele tiden med å korrigere feilføringer. Vi ønsker din tilbakemelding slik at vi får en oppdatert database som innfrir EUs GDPR direktiv (General Data Protection Regulation).

Vi utbetaler penger.  NA har fokus og prioritet på å signere avtaler og rutiner for utbetaling av opphavsrettslige midler. NA har engasjert tidligere Gramodirektør Martin Grøndahl for å bistå oss i dette viktige arbeidet. Arbeidet gjøres i samarbeid med Norwaco, Gramo, Creo og GramArt . Det har gitt oss gode resultater og vi er i gang med å fordele penger til de medlemmer som er berettiget utbetaling av vederlagsmidler. De fleste av oss trenger bedre økonomi for å lage tekst og musikk.

Vårt arbeid  NA arbeider med en rekke prosjekter og temaer som skal hjelpe både profesjonelle, de som har vært det, og de som har ønsker eller har planer om å bli det. Vi arbeider selvfølgelig også for amatørmusikere med den profesjonelle innstillingen. Du finner mer om dette på våre nettsider. Du kan også kontakte oss direkte.

Annet.  Du kan lese mer om NA og medlemsfordeler her. Det vil også nå innbefatte Kunstnerforsikringen, som er billig, fungerer utmerket for musikere, og utbetaler raskt, noen ganger i løpet av 24 timer.   Du finner også revisorgodkjente regnskaper, årsmeldinger og protokoller her på nettsiden.

Vennlig hilsen

Trond Braaten
Styreleder

Norsk Artistforbund

Facebook-kommentarer