Når myndighetene yter litt…

Trond Braaten

Etter noen år hvor det meste har vært temmelig magert for en god del innenfor kulturfeltet, har det kommet en del midler fra myndighetene. 45 millioner var hva som ble lagt på bordet i en første omgang.

Som regjeringa skriver: -Regjeringa er opptatt av å ivareta hele kultursektoren i kjølvannet av pandemien. Låtskrivere, komponister og andre rettighetshavere har opplevd store inntektstap når verkene deres ikke har blitt framført, og nå vil vi kompensere dem med 45 millioner kroner, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Dette er midler som blir fordelt gjennom rettighetshavernes organisasjoner for kompensasjon av bortfall av inntekter, og det er ment å skulle dekke omtrent 70 prosent av tapene. Midlene vil bli fordelt med 3,3 millioner til Dramatikerforbundet, 34 millioner til TONO og 7,5 til GRAMO. Det gir en total på 44,8 millioner til fordeling.

Regjeringen kan også opplyse om at kompensasjonsordningen for perioden 1. november 2021 til 28. februar 2022 nå også snart er søkbar, og den har en ramme på 480 millioner kroner.

Det er jo godt at det har kommet noe nå, og for de det når vil det være viktig. Det er et par svært tøffe år som har blitt tilbakelagt, noe en del har merket på et solid vis. Vi håper at dette kan være en start for en litt større oppmerksomhet opp mot feltet også i den tida som kommer.

Det som er garantert sikkert nå, er at neste år ikke kommer til å bli noen dans på roser det heller. Mange merker det nå når utesteder for alvor begynner å knipe ned på tilbudene, og en del av disse har også forsvunnet under den tida vi har lagt bak oss. En får jo virkelig håpe at disse kommer tilbake igjen i en eller annen form i framtida. At vi trenger til disse, er det ingen tvil om.

Det er ikke så rent lite interessant å se hvordan det offentlige kulturbyråkratiet har klart seg gjennom denne tida, for der har livet gått som normalt. Ingen permisjoner eller oppsigelser. Når vi nå går inn i en klart trangere tid skal det bli spennende å se hvordan dette vil bli administrert i den tida som kommer. Mye av dette er jo tenkt å skulle være der for å stimulere til kulturelle aktiviteter, som om man noen gang har vært avhengig av en byråkrat for å få det til. Det er ingen i dette feltet som ikke brenner så mye for de det er opptatt av at de har noen problemer med å jobbe maksimalt med det de ønsker å levere. Eller sagt på et annet vis – man trenger ikke til bistand, men trenger til bidrag – mulighetene skaper vi utmerket godt sjøl!

Det setter ting i perspektiv når man gjennom noen år med mer eller mindre total stillstand har opplevd at dette overhodet ikke har berørt byråkratiet i dette feltet – eller noe annet område for den saks skyld. Artistene forsøker jo å få en forretning til å gå opp på, slik at utgifter kan dekkes, og at man i enden kan bevilge seg sjøl en inntekt også. Vi tilhører en produktiv del av samfunnet i så måte, i sterk kontrast til den uproduktive delen – den som er helt ut avhengig av tilskudd fra samfunnet for å fungere.

Vi har skapt våre verdier, og nå forlanger vi at vi skal få dem tilbake slik at vi kan fortsette å jobbe med det vi liker best, og som ikke minst alle andre ser ut til å sette stor pris på. Det er mye å hente i en tid hvor det meste blir pulverisert temmelig ofte. Her er det mye å ta tak i, og vi trenger til alle som vil være en del av det.

Regjeringen har tatt initiativ til en ordning som finnes på tilskudd.no og der er det mulig å søke midler til frivillige organisasjoner, og kan hende er det en del som kan føyes inn under det feltet. Det er jo ikke slik at noen og enhver kan få et inntrykk av at svært mye av det man har drevet med, og driver med, bærer en stor grad av frivillighet.

Det dukket også opp en rapport i kjølvannet av en undersøkelse, Kunst i tall, som er en rapport bestilt av Norsk Kulturråd. Du finner den her

-Det er en del interessante tall i den undersøkelsen, og noe svært mange garantert kjenner seg igjen i. Det meste av dette er da også godt kjent for de enkelte organisasjonene innenfor feltet, og hadde man hatt et ønske om å være en god del mer effektive i forhold til de problemene som har dukket opp under de årene som har gått, så kunne man med fordel engasjert disse i større utstrekning. Det året som kommer tegner ikke til å bli noe mindre tøft i så måte. Det kan så absolutt være en fordel å være forberedt på det, for skal man stille krav bør man helt klart sørge for å gjøre det mens det ennå er liv i feltet.

Det er ingen tvil om at Norsk Artistforbund har oppgaver framfor seg i så måte, og det er et stykke arbeid som ikke vil bli noe mindre viktig i den tida som kommer. Det er da det er viktig at vi blir så mange som mulig til å drive dette arbeidet framover. Det er bare å engasjere seg!

Avslutter det hele med et utsagn fra Ledfoot: Musicians, actors, artists, dancers….we all do the same thing…..suspend belief long enough to believe in reality again….. LEDFOOT

Jeg ønsker medlemmene en

Gledelig Høytid og et
Godt Nytt Kreativt År!

Trond Braaten.
Leder i Norsk Artistforbund.

Facebook-kommentarer